Rekisteri- ja tietosuojaseloste

 

REKISTERI- JA TIETOSUOJASELOSTE

Päivitetty 21.05.2018

1. Rekisterinpitäjä

Image Wear Oy
Yrittäjänkatu 24
33710 Tampere
Y-tunnus: 0689586-1
Puh. 020 798 0500
imagewear@imagewear.fi

2. Rekisterin nimi

Image Wear Oy:n asiakas- ja yhteistyökumppanirekisteri

3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Image Wearin asiakas- ja yhteistyökumppanirekisteriä käytetään Image Wear Oy:n asiakkaiden tai yhteistyökumppaneiden välisen asiakassuhteen hallintaan, ylläpitoon, markkinointiin ja tilastointiin sekä yrityksen palveluiden tarjoamiseen ja kehittämiseen.

4. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri voi sisältää seuraavat tiedot tai osan seuraavista tiedoista:

-         Etu- ja sukunimi
-         Lähiosoite, postinumero ja -toimipaikka
-         Puhelinnumero
-         Sähköpostiosoite

5. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterin tietolähteinä on käytetty Image Wear Oy:n asiakas- ja yhteistyökumppanitietoja. Image Wear Oy rekisteröi ne tiedot, jotka asiakas tai yhteistyökumppani itse ilmoittaa tai luovuttaa.

6. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Image Wear Oy ei luovuta asiakas- ja yhteistyökumppanitietoja kolmansille osapuolille.

7. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Image Wear Oy käyttää uutiskirjeidensä lähettämiseen MailChimp-palvelua, joten tietoja saatetaan säilyttää EU:n ulkopuolella. MailChimp-palveluun on listattu ainoastaan vastaanottajan uutiskirjettä tilatessaan antama sähköpostiosoite, ei muita tietoja. MailChimp on ilmoittautunut sitoutuvansa palvelun kehittämiseen siten, että se tulee vastaamaan 25.5.2018 voimaan astuvan EU:n Tietosuoja-asetuksen (GDPR) vaatimuksia https://mailchimp.com/legal/privacy/.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Image Wear Oy:n asiakas- ja yhteistyökumppanirekisterien tiedot on tallennettu rekisterinpitäjän järjestelmään, joka on suojattu käyttöjärjestelmän suojausohjelmiston avulla. Tietoverkko ja laitteet, joilla rekisterit sijaitsevat, on suojattu palomuurilla. Pääsy henkilötietoihin ja tietojen käyttöoikeus on vain rekisterinpitäjällä, tarvittaessa nimetyillä varahenkilöillä sekä rekisterinpitäjän ennalta määrittelemillä Image Wear Oy:n työntekijöillä. Laitteet sijaitsevat lukituissa ja valvotuissa tiloissa.

9. Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itseään koskevat tiedot. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti rekisterin ylläpitäjälle.

10. Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Image Wear Oy ei tarkista asiakkaan tai kumppanin antamien tietojen oikeellisuutta. Rekisterinpitäjä oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan, käsittelyn kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta. Jokaisella on oikeus vaatia rekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista. Korjaamispyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterin ylläpitäjälle riittävän yksilöidysti. Korjaamispyynnössä on ilmoitettava rekisteröidyn nimi sekä virheelliset ja korjatut tiedot.

11. Evästeet ja linkit kolmansien osapuolten verkkosivuille

Image Wear Oy käyttää evästeitä kerätäkseen www.imagewear.fi -sivuston vierailuista tietoja webanalytiikkaan. Evästeitä käytetään sivuston palvelujen kehittämiseen. Evästeet eivät sisällä henkilökohtaisia tietoja eikä näitä tietoja yhdistetä käyttäjään.

12. Lisätietoja

Rekisteriin liittyvissä kysymyksissä voit olla yhteydessä sähköpostilla imagewear@imagewear.fi