Rekisteriseloste

 

Yhdistetty rekisteriseloste- ja informointiasiakirja

Laatimispäivä 1.7.2012

1.Rekisterinpitäjä
Image Wear Oy
PL 664
33101 Tampere
Y-tunnus: 0689586-1

2. Yhteyshenkilö
Essi Elorae
Puh: 020 7980 500
imagewear@imagewear.fi

3. Rekisterin nimi
Image Wear Oy:n asiakasrekisteri.

4. Rekisterin käyttötarkoitus
Rekisteriä käytetään asiakassuhteen hoitoon sekä markkinointiin.

5. Rekisterin tietosisältö
Asiakkaista kerätään ja talletetaan seuraavat tiedot:

- asiakkaan nimi
- osoite
- sähköpostiosoite
- puhelinnumero

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisterinpitäjä rekisteröi Image Wear Oy verkkopalvelun käyttäjästä ne tiedot, jotka käyttäjä itse ilmoittaa verkkosivustoa käyttäessään.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset
Image Wear Oy ei luovuta asiakastietoja kolmansille osapuolille.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet
Image Wear Oy:n käyttäjärekisterin tiedot on tallennettu rekisterinpitäjän järjestelmään, joka on suojattu käyttöjärjestelmän suojausohjelmiston avulla.
Järjestelmään sisäänpääsy edellyttää käyttäjätunnuksen ja salasanan syöttämistä. Järjestelmä on myös suojattu palomuurein ja muiden teknisten keinojen avulla. Järjestelmään tallennettujen rekisterin sisältämiin tietoihin pääsevät ja niitä ovat oikeutettuja käyttämään vain tietyt, ennalta määritellyt rekisterinpitäjän työntekijät. Rekisterin sisältämät tiedot sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa.

9. Rekisteröidyn kielto-oikeus
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaan, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten. Kielto tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

10. Rekisteröidyn tarkastusoikeus
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot ja saada niistä kopiot. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

11. Tiedon korjaaminen
Rekisterinpitäjä oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta. Rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä rekisterinpitäjän rekisteriasioista vastaavan henkilön tiedon korjaamiseksi.