Ympäristökestävät prosessit

Liiketoimintamme menestyksen kannalta avainasemassa on, miten hyvin pystymme vastaamaan asiakkaidemme ja yhteiskunnan odotuksiin resursseja säästävästä, kiertotalouteen perustuvasta ja ilmastokestävästä liiketoiminnasta. Siksi olemme nostaneet nämä tekijät strategisen yritysvastuumme kärkiteemoiksi.

Vähennämme luonnonvaroihin kohdistuvaa kuormitusta minimoimalla tekstiilihävikin tuotannossamme ja maksimoimalla materiaalikierrätyksen. Kehitämme kokonaisvaltaista työvaatepalvelua tavoitteena vaatteiden käyttöiän pidentäminen ja käytön aikaisten ympäristövaikutusten minimointi.

Tarjoamme kaikissa tuotekategorioissa ympäristökestäviä vaihtoehtoja, kuten kierrätysmateriaalista valmistettuja ja vastuullisuussertifioituja materiaaleja. Kehitämme ekotehokkaita asiakasratkaisuja, kuten kierrätysmateriaaleista valmistettuja tuotteita ja työvaatteiden kierrätystä asiakasorganisaatioiden sisällä.

Tähtäämme oman toimintamme osalta hiilineutraaliksi vuoteen 2025 mennessä. Pääsemme tavoitteeseen muun muassa siirtymällä käyttämään uusiutuvaa energiaa, minimoimalla autojen käytön ja siirtymällä sähköautokantaan, minimoimalla lennot ja päästökompensoimalla lentokilometrit ja kuljetuspäästöt. Lisäksi hyödynnämme kierrätettyjä materiaaleja ja tuotteita esimerkiksi toimistotarvikkeina, minimoimme jätemäärät ja ohjaamme syntyvän jätteen uusiokäyttöön.

Ympäristökestävät prosessit

Ympäristökestävien prosessien kärkiteemamme ovat:

 • Kiertotalouden toteuttaja
  • Mittari: Uusiin tuotteisiin ohjattujen käytettyjen materiaalien määrä
  • Mitä tarkoittaa: Hyödynnämme käytettyjä tuotteita uusien tuotteiden valmistuksessa ja kehitämme liiketoimintaamme palvelupainotteiseksi.
 • Hiilineutraali tuotanto
  • Mittari: Uusiutuvan energian osuus omassa tuotannossa
  • Mitä tarkoittaa: Tähtäämme kohti hiilineutraalia toimintaa muun muassa siirtymällä käyttämään uusiutuvaa energiaa, minimoimalla autojen käytön ja siirtymällä sähköautokantaan, minimoimalla lennot ja päästökompensoimalla lentokilometrit ja kuljetuspäästöt.
 • Ekologiset materiaalit
  • Mittari: Prosenttiosuus per kategoria
  • Mitä tarkoittaa: Tavoitteenamme on tarjota ympäristökestäviä vaihtoehtoja kaikissa tuotekategorioissa ja kasvattaa näiden vaihtoehtojen määrää vuosittain. Tarkoitamme ympäristökestävillä vaihtoehdoilla muun muassa kierrätysmateriaalista valmistettuja ja vastuullisuussertifioituja materiaaleja. Määrittelemme tavoitteen vuoden 2019 aikana.

Vastuullisen hankinnan varmistamisessa vahvuutemme on, että tunnemme kaikki kangasvalmistajamme ja alihankkijamme. Kankaamme tulevat pääosin Euroopasta, ja vaatteet ommellaan valmiiksi suurimmaksi osaksi Viron ja Suomen tehtaillamme. Lisäksi käytämme tarvittaessa pitkäaikaisia yhteistyökumppaneita.

Ostotuotteiden toimitusketjun läpinäkyvyyden lisäämiseksi ja kestävyyden varmistamiseksi olemme liittyneet Business Social Compliance Initiativen jäseneksi. BSCI:n tavoitteena on edistää työolosuhteiden valvontaa ja kehittää työolosuhteita globaaleissa hankintaketjuissa.

Kartta tuotantopaikoista