Vastuullinen liiketoiminta

Noudatamme toimintamaan lakeja ja asetuksia sekä hyviä kauppatapoja. Lisäksi meitä ohjaavat Image Wear -konsernin vastuullisuusperiaatteet (Code of Conduct), jotka perustuvat YK:n Global Compact -aloitteen toimintaperiaatteisiin. Vastuullisuusperiaatteet toimivat perustana konsernin toiminnalle kaikilla liiketoiminta-alueilla ja määrittelevät toimintatavat, joiden noudattamiseen henkilöstömme on sitoutunut.

Toimimme pitkäjänteisesti ja pyrimme turvaamaan taloudellisen kannattavuuden ennakoivalla riskienhallinnalla.