Palkitseva työ

Haluamme olla hyvä työpaikka nykyisille imagewearilaisille ja houkutteleva työnantaja työnhakijoillemme. Luomme moniarvoista työyhteisöä ja tarjoamme töitä myös osatyökykyisille.

Uskomme, että merkityksellinen ja mielekäs työ on työhyvinvoinnin tärkein rakennuspalikka. Työn mielekkyys lisääntyy, kun työntekijä tietää ja tunnistaa oman roolinsa osana työyhteisöä ja voi toteuttaa itseään työssään. Merkityksellisyyden tunnetta lisää kokemus työn arvokkuudesta.

Kannustamme työntekijöitämme ylläpitämään ja kehittämään ammattitaitoaan sekä kouluttautumalla että työssä oppimalla. Varmistamme, että kaikilla imagewearilaisilla on tasaveroiset mahdollisuudet kouluttautumiseen.

Palkitseva työ

Palkitsevan työn kärkiteemamme ovat:

 • Hyvinvoiva työntekijä
  • Mittari: Quality of Working Life -indeksi
  • Mitä tarkoittaa: QWL-indeksi kuvaa henkilöiden suorituskykyä. Se yhdistää työnsujuvuuden, turvallisuuden, työyhteisön yhteenkuuluvuuden ja työn koetun kannustavuuden tunteet.
 • Vastuullinen työnantaja
  • Mittari: Osatyökykyisten ja maahanmuuttajien työllistäminen
  • Mitä tarkoittaa: Hoidamme lakisääteiset työnantajavelvoitteemme ja toimimme reilusti ja eettisesti yhtiömme vastuullisuusperiaatteiden mukaisesti. Tämä ei kuitenkaan mielestämme riitä vastuulliselle työnantajalle, vaan haluamme ylittää lakisääteiset velvoitteet. Siksi pyrimme rakentamaan entistä moniarvoisempaa työyhteisöä muun muassa työllistämällä osatyökykyisiä.
 • Työssä oppiminen ja kehittyminen
  • Mittari: Koulutustunnit / työntekijä / vuosi
  • Mitä tarkoittaa: Meillä opitaan työtä tekemällä, mutta ylläpidämme ja lisäämme ammattitaitoamme myös kursseilla ja koulutuksilla. Oppiminen ja kehittyminen liittyvät vahvasti itsensä toteuttamiseen ja työn merkityksellisyyteen. Varmistaaksemme työntekijöidemme tasavertaiset mahdollisuudet osallistua koulutuksiin perustamme koulutusrekisterin seurantaa varten.