0

Shopping cart

0 items - 0,00 €

Vastuullisuustavoitteet

Valmis vaate syntyy yleensä usean tekijän yhteistyönä. Sen vuoksi ei riitä, että kiinnitämme huomiota oman toimintamme ympäristökuormitukseen ja sosiaalisiin vaikutuksiin. Toimimme yhteistyössä arvoketjumme toimijoiden kanssa entistä kestävämpien tuotteiden valmistamiseksi ja tarjoamiseksi asiakkaillemme.

Olemme vastuullisuustyössämme tehokkaita, kun keskitymme olennaisiin asioihin: niihin, joissa jätämme eniten jälkiä ja joihin voimme parhaiten vaikuttaa. Vuonna 2015 aloitimme vastuullisuustyömme systematisoinnin ja asetimme sille pitkän ja lyhyen aikavälin tavoitteet.