Vastuullisuustavoitteet

Valmis vaate syntyy yleensä usean tekijän yhteistyönä. Sen vuoksi ei riitä, että kiinnitämme huomiota oman toimintamme ympäristökuormitukseen ja sosiaalisiin vaikutuksiin. Toimimme yhteistyössä arvoketjumme toimijoiden kanssa entistä kestävämpien tuotteiden valmistamiseksi ja tarjoamiseksi asiakkaillemme.

Olemme vastuullisuustyössämme tehokkaita, kun keskitymme olennaisiin asioihin: niihin, joissa jätämme eniten jälkiä ja joihin voimme parhaiten vaikuttaa. Vuonna 2015 aloitimme vastuullisuustyömme systematisoinnin ja asetimme sille pitkän ja lyhyen aikavälin tavoitteet. Vuonna 2018 päivitimme vastuullisuusohjelmamme Vastuullisuuden voimakentäksi ja määrittelimme vastuullisuustyölle tarkennetut painopisteet ja tavoitteet.
Vastuullisuus

 

Vastuullisuuden osa-alueille on määritelty vuosittaiset tavoitteet. 

Alla on lueteltu vuoden 2019 osa-alueet ja tavoitteet. Tarkemmat tiedot osa-alueista ja tavoitteista löydät klikkaamalla osa-alueen otsikkoa.

 • Palkitseva työ
  • Hyvinvoiva työntekijä: Quality of Working Life -indeksi
  • Vastuullinen työnantaja: Osatyökykyisten ja maahanmuuttajien työllistäminen
  • Työssä oppiminen ja kehittyminen: Koulutustunnit / työntekijä / vuosi
 • Luotettava kumppani
  • Reilut verkostot: Ennusteiden oikeellisuus
  • Vastuullinen hankinta: Yhteistyö auditoinneissa havaittujen epäkohtien korjaamiseksi
  • Vastuullinen yrityskansalainen: 0,04 € / Narvassa valmistettu tuote käytetään paikallisen yhteisön hyvinvoinnin kohentamiseksi
 • Ympäristökestävät prosessit
  • Kiertotalouden toteuttaja: Uusiin tuotteisiin ohjattujen käytettyjen materiaalien määrä
  • Hiilineutraali tuotanto: Uusiutuvan energian osuus omassa tuotannossa
  • Ekologiset materiaalit: Prosenttiosuus per kategoria