0

Shopping cart

0 items - 0,00 €

Vastuullisuuden osa-alueet

Valmis vaate syntyy yleensä usean tekijän yhteistyönä. Sen vuoksi ei riitä, että kiinnitämme huomiota oman toimintamme ympäristökuormitukseen ja sosiaalisiin vaikutuksiin. Toimimme yhteistyössä arvoketjumme toimijoiden kanssa entistä kestävämpien tuotteiden valmistamiseksi ja tarjoamiseksi asiakkaillemme.

Olemme vastuullisuustyössämme tehokkaita, kun keskitymme olennaisiin asioihin: niihin, joissa jätämme eniten jälkiä ja joihin voimme parhaiten vaikuttaa. Vuonna 2015 aloitimme vastuullisuustyömme systematisoinnin ja asetimme sille pitkän ja lyhyen aikavälin tavoitteet.

Vastuullisuuden osa-alueet Image Wearilla ovat

Vastuullinen hankinta
Vastuullinen liiketoiminta
Toiminnan ympäristövaikutukset
Henkilöstön hyvinvointi ja osaaminen