Vastuullisuustavoitteet

Valmis vaate syntyy yleensä usean tekijän yhteistyönä. Sen vuoksi ei riitä, että kiinnitämme huomiota oman toimintamme ympäristökuormitukseen ja sosiaalisiin vaikutuksiin. Toimimme yhteistyössä arvoketjumme toimijoiden kanssa entistä kestävämpien tuotteiden valmistamiseksi ja tarjoamiseksi asiakkaillemme.

Olemme vastuullisuustyössämme tehokkaita, kun keskitymme olennaisiin asioihin: niihin, joissa jätämme eniten jälkiä ja joihin voimme parhaiten vaikuttaa. Vuonna 2015 aloitimme vastuullisuustyömme systematisoinnin ja asetimme sille pitkän ja lyhyen aikavälin tavoitteet.

 

Vastuullisuuden osa-alueille on määritelty vuosittaiset tavoitteet. Osa-alueet ja vuoden 2017 tavoitteet ovat:

 • Vastuullinen hankinta
  • Viemme kolmen merkittävimmän materiaalintoimittajamme päästötietojen selvitystyön loppuun.
  • 30 merkittävintä materiaalitoimittajaa sitoutuvat noudattamaan IW:n tavarantoimittajille tarkoitettuja vastuullisuusperiaatteita (Supplier Code of Conduct).
  • Kaksi suurinta materiaalitoimittajaa auditoidaan ja selvitetään, mistä heidän raaka-aineensa tulevat.
  • Jatkamme BSCI:n jäsenyyttä 2017 ja hankimme ainakin kaikkien Aasian maissa toimivien tavaran-toimittajiemme auditointiraportit.
  • Loput viisi Baltian alueella olevista ali-hankintavalmistuspaikoista auditoidaan.
 • Vastuullinen liiketoiminta
  • Liikevaihto: 28,6 M€, Tulos: 4,2 %.
  • ISO 9001 - standardin mukaiset ulkoiset auditoinnit toukokuussa 2017.
  • Julkaisemme toisen vastuullisuusraporttimme maaliskuussa 2017.
 • Toimintamme ympäristövaikutukset
  • Seka- eli energiajätteen minimointi. Varmistamme entistä paremmat kierrätysohjeet ja - mahdollisuudet. Narvan tehtaalla sama tavoite, mutta ohjeet venäjäksi.
  • ISO 14001 - standardin mukaiset ulkoiset auditoinnit ja niiden jälkeen sertifiointi.
  • Minimoimme kuljetuspäästöjä suosimalla mahdollisimman vähäpäästöisiä kuljetusyrityksiä. Pyrimme vähentämään Tampereen toimipisteiden välisiä kuljetuksia parantamalla ohjeistusta ostotilauksilla.
  • Asetamme energiansäästötavoitteet ja teemme suunnitelman tavoitteiden saavuttamiseksi.
  • Käynnistämme yhteistyön Globe Hopen kanssa. Tarkoituksena on hyödyntää asiakkaiden käytettyjä tuotteita asiakkaan uudessa mallistossa tai asiakas-/henkilökuntalahjoina. Vuoden 2017 aikana koulutamme myyjämme uuteen palvelumuotoon. Kierrätyskokeilu Tampereen myymälässämme. Tavoitteena kehittää toimintatapa, joka voidaan monistaa kaikkiin myymälöihin. Tutkimme leikkuuhävikin määrän ja selvitämme sen hyötykäyttömahdollisuuksia.
 • Henkilöstön hyvinvointi ja osaaminen
  • Sisäinen esimies -koulutus Image Wearin toimintatavoista vuoden 2017 aikana.
  • Toteutamme hyvinvointikyselyn sekä korjaavia toimenpiteitä.
  • Työajan seurantajärjestelmä ja työaikapankki myös myymälöihin.
  • Nolla työtapaturmaa ja läheltä piti -tapahtumaa.

Vuonna 2016 työsuhteiden keskimääräinen pituus oli Suomessa 6,2 vuotta ja Virossa 6,6 vuotta.