Vastuullisuustavoitteet

Valmis vaate syntyy yleensä usean tekijän yhteistyönä. Sen vuoksi ei riitä, että kiinnitämme huomiota oman toimintamme ympäristökuormitukseen ja sosiaalisiin vaikutuksiin. Toimimme yhteistyössä arvoketjumme toimijoiden kanssa entistä kestävämpien tuotteiden valmistamiseksi ja tarjoamiseksi asiakkaillemme.

Olemme vastuullisuustyössämme tehokkaita, kun keskitymme olennaisiin asioihin: niihin, joissa jätämme eniten jälkiä ja joihin voimme parhaiten vaikuttaa. Vuonna 2015 aloitimme vastuullisuustyömme systematisoinnin ja asetimme sille pitkän ja lyhyen aikavälin tavoitteet.

 

Vastuullisuuden osa-alueille on määritelty vuosittaiset tavoitteet. Osa-alueet ja vuoden 2018 tavoitteet ovat:

 • Vastuullinen hankinta
  • Pyrimme auditoimaan kolme riskimaissa sijaitsevaa toimittajaa yhdessä BSCI:n kanssa.
  • Etsimme ekologisemman vaihtoehdon kaikkiin kangaskategorioihimme.
  • 20 seuraavaa merkittävää materiaalitoimittajaa sitoutuu noudattamaan IW:n tavarantoimittajille tarkoitettuja vastuullisuusperiaatteita (Supplier Code of Conduct).
  • Jäljitämme yhden asiakastuotteemme toimitusketjun.
  • Kartoitamme ostotuotteidemme alkuperämaita.
  • Baltian alueen alihankkijoiden auditoinneissa tuli esiin kehityskohteita. Laadimme suunnitelman tavoitteiden saavuttamiseksi.
  • Järjestämme auditoijillemme täydennyskoulutusta.
 • Toimintamme ympäristövaikutukset
  • Teemme toimenpiteitä muovipakkausten vähentämiseksi sisäisessä toiminnassa.
  • Pyrimme vähentämään Tampereen toimipisteiden välisiä kuljetuksia parantamalla ohjeistusta ostotilauksilla.
  • Laadimme energiatehokkuussuunnitelman ja tutkimme mahdollisuuksia siirtyä käyttämään ekosähköä.
  • Tiivistämme yhteistyötä Globe Hopen kanssa. 
  • Laajennmme Image Wear Ekovalinta -kierrätystoimintaa viiteen uuteen myymälään.
  • Laadimme ympäristötietopaketin myyjiemme ja asiakkaidemme käyttöön.
 • Henkilöstön hyvinvointi ja osaaminen
  • Jatkamme esimieskoulutuksia.
  • Toteutamme vuosittaisen hyvinvointikyselyn sekä korjaavia toimenpiteitä.
  • Työajan seurantajärjestelmä ja työaikapankki myös myymälöihin.
  • Nolla työtapaturmaa ja läheltä piti -tapahtumaa.
  • Tiedotamme sisäisesti vastuullisuudesta säännöllisesti.

Vuonna 2017 työsuhteiden keskimääräinen pituus oli Suomessa 7,8 vuotta ja Virossa 7,2 vuotta.