Järjestötoiminta

Yhteistyö toimittajien ja alihankkijoiden kanssa

Amfori BSCI (Business Social Compliance Initiative)

Liityimme vuonna 2016 Business Social Compliance Initiativen jäseneksi. Amfori BSCI on eurooppalainen, sosiaalisen vastuun ja laadunvalvonnan aloite, jonka jäsenenä sitoudumme parantamaan toimitusketjuumme kuuluvien tuotantolaitosten olosuhteita.

Amfori BSCI:n tärkein työkalu on BSCI Code of Conduct, jonka viimeisin versio julkaistiin vuonna 2014.  Toimintaperiaatteet heijastavat Amfori BSCI:n jäsenten näkemyksiä ja niitä tavoitteita, joita jäsenet kohdistavat toimitusketjunsa yhteistyökumppaneille.

Amfori BSCI:n Code of Conductin toimintaperiaatteet ovat

- järjestäytymis- ja neuvotteluoikeus
- syrjintäkielto
- oikeudenmukainen korvaus
- kohtuulliset työajat
- työterveys ja -turvallisuus
- lapsityön kielto
- nuorten työntekijöiden erityinen suojelu
- epävakaiden työsuhteiden kielto
- pakkotyön kielto
- ympäristönsuojelu
- eettinen liiketoiminta

Amfori BSCI organisoi tavarantoimittajien auditointeja riskimaissa sekä järjestää alueellisia ja maakohtaisia koulutuksia ja työpajoja sekä tuottajille, auditoijille että Amfori BSCI:in jäsenille. Lisäksi Amfori BSCI pyrkii kansainvälisen ja kansallisen sidosryhmävuoropuhelun ja vaikuttamistoiminnan avulla edistämään vastuullisia työelämäkäytäntöjä riskimaissa.

Tuottaja-auditoinnit ovat kaikkien jäsenten saatavilla Amfori BSCI:n tietokannassa, mikä säästää tavarantoimittajia päällekkäisiltä auditoinneilta.

Amfori BSCI:n jäsenyys on avoin kaikille vähittäis- ja tuontikaupan yrityksille sekä brändiyrityksille, jotka ovat sitoutuneita parantamaan työolosuhteita kansainvälisissiä tuotantoketjuissa.

Amfori BSCI:n tärkeimmät dokumentit ovat saatavilla myös suomeksi. Amfori BSCI:n suomalaisjäsenet muodostavat yhden Amfori BSCI:n maakohtaisista verkostoista. Verkosto kokoontuu vaihtuvan koordinaattorin johdolla säännöllisesti ja järjestää myös avoimia sidosryhmätapaamisia vuosittain.

Sedex (Supplier Ethical Data Exchange)

Image Wear on Sedexin (Supplier Ethical Data Exchange), kansainvälisen sosiaalisen vastuun valvontajärjestelmän, toimittajajäsen. Kaikkiaan Sedexillä on yli 36 000 jäsentä 150 maasta. Sedexin tavoitteena on edistää läpinäkyvyyttä toimitusketjuissa ja vähentää tavarantoimittajien päällekkäisten auditointien tarvetta.

Sedexin pääasiallinen tehtävä on ylläpitää tietokantaa toimittaja-auditoinneista. Sedex ei laadi kriteereitä eikä akkreditoi eli hyväksy auditoijia, mutta tarjoaa heidän käyttöönsä SMETA-auditointimallin. Sedex on myös luonut standadin, jonka mukaan SMETA-auditoinnit (Sedex Members Ethical Trade Audit) tehdään.

Sedexin jäsenet voivat jakaa auditointiraportteja Sedex-tietokannassa sekä seurata ja analysoida toimittajien vastuullisuustietoja. Järjestelmään voidaan tallentaa tuotantolaitoksen itsensä, ostajayrityksen tai ulkopuolisen tahon toteuttamien auditointien tuloksia.

BSCI ja Sedex allekirjoittivat toukokuussa 2016 aiesopimuksen keskinäisestä yhteistyöstä. Yhteistyön tavoitteena on vähentää päällekkäisten auditointien tarvetta yhtenäistämällä auditointikäytäntöjä ja auditointien laadunvalvontaa.  Amfori BSCI ja Sedex aikovat toteuttaa myös yhteisiä työelämäoikeuksien edistämiseen liittyviä projekteja.