Järjestötoiminta

Yhteistyö toimittajien ja alihankkijoiden kanssa

Amfori BSCI (Business Social Compliance Initiative)

Liityimme vuonna 2016 Business Social Compliance Initiativen jäseneksi. Amfori BSCI on eurooppalainen, sosiaalisen vastuun ja laadunvalvonnan aloite, jonka jäsenenä sitoudumme parantamaan toimitusketjuumme kuuluvien tuotantolaitosten olosuhteita.

Amfori BSCI:n tärkein työkalu on BSCI Code of Conduct, jonka viimeisin versio julkaistiin vuonna 2014.  Toimintaperiaatteet heijastavat Amfori BSCI:n jäsenten näkemyksiä ja niitä tavoitteita, joita jäsenet kohdistavat toimitusketjunsa yhteistyökumppaneille.

Amfori BSCI:n Code of Conductin toimintaperiaatteet ovat

- järjestäytymis- ja neuvotteluoikeus
- syrjintäkielto
- oikeudenmukainen korvaus
- kohtuulliset työajat
- työterveys ja -turvallisuus
- lapsityön kielto
- nuorten työntekijöiden erityinen suojelu
- epävakaiden työsuhteiden kielto
- pakkotyön kielto
- ympäristönsuojelu
- eettinen liiketoiminta

Amfori BSCI organisoi tavarantoimittajien auditointeja riskimaissa sekä järjestää alueellisia ja maakohtaisia koulutuksia ja työpajoja sekä tuottajille, auditoijille että Amfori BSCI:in jäsenille. Lisäksi Amfori BSCI pyrkii kansainvälisen ja kansallisen sidosryhmävuoropuhelun ja vaikuttamistoiminnan avulla edistämään vastuullisia työelämäkäytäntöjä riskimaissa.

Tuottaja-auditoinnit ovat kaikkien jäsenten saatavilla Amfori BSCI:n tietokannassa, mikä säästää tavarantoimittajia päällekkäisiltä auditoinneilta.

Amfori BSCI:n jäsenyys on avoin kaikille vähittäis- ja tuontikaupan yrityksille sekä brändiyrityksille, jotka ovat sitoutuneita parantamaan työolosuhteita kansainvälisissiä tuotantoketjuissa.

Amfori BSCI:n tärkeimmät dokumentit ovat saatavilla myös suomeksi. Amfori BSCI:n suomalaisjäsenet muodostavat yhden Amfori BSCI:n maakohtaisista verkostoista. Verkosto kokoontuu vaihtuvan koordinaattorin johdolla säännöllisesti ja järjestää myös avoimia sidosryhmätapaamisia vuosittain.