Vastuullinen järjestötoiminta ja yhteistyö

Teemme yhteistyötä vastuullisen liiketoiminnan varmistamiseksi alamme keskeisten järjestöjen sekä kotimaisten ja kansainvälisten asiantuntijoiden kanssa.

Työantajajärjestöt

Olemme tekstiili- ja vaatetusteollisuuden työnantajajärjestön Suomen Tekstiili & Muoti ry:n sekä Suomen Työsuojelualan Yritysten Liitto STYL ry:n jäsen.

Standardointi

Suomen Tekstiili & Muoti ry:n kautta olemme Standardisoimisyhdistys TEVASTA ry:n jäsen. TEVASTA vastaa tekstiili-, vaatetus-, nahka- ja kenkäalan standardisoinnista, pyrkii lisäämään tietoa standardeista ja edistämään niiden käyttöä.

Standardit ovat kansallisesti ja kansainvälisesti yhteisesti sovittuja toimintatapoja, joista on hyötyä muun muassa materiaali- ja tuotekehityksessä, tuotannossa sekä kaupankäynnissä. Noudattamalla toimialamme standardeja varmistamme tuotteiden turvallisuuden käyttäjilleen. Jäsenyys antaa meille myös mahdollisuuden osallistua standardien kehittämistyöhön.

Tilaajavastuu

Hoidamme tilaajavastuulain velvoitteet Luotettava Kumppani -palvelun kautta.

Laki tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä velvoittaa työn tilaajan selvittämään, että sopimuskumppanit täyttävät lakisääteiset velvoitteensa työnantajina ja sopimusosapuolina. Lain tarkoituksena on edistää tasavertaista kilpailua ja torjua harmaata taloutta.

Tilaajan pitää pyytää sopimuskumppaniltaan muun muassa seuraavat dokumentit:

  • Selvitys siitä, että sopimuskumppani on merkitty ennakkovero- ja työnantajarekisteriin sekä arvonlisäverovelvollisten rekisteriin.
  • Kaupparekisteriote.
  • Todistukset työntekijöiden eläkevakuutusten ottamisesta ja eläkevakuutusmaksujen suorittamisesta tai selvitys siitä, että erääntyneitä eläkevakuutusmaksuja koskeva maksusopimus on tehty.
  • Selvitys sovellettavasta työehtosopimuksesta tai keskeisistä työehdoista.
  • Selvitys työterveyshuollon järjestämisestä.

Mikäli työntekijän työnantaja tai alihankintasopimuksen osapuoli on ulkomainen yritys, on tilaajavastuulain mukaisia selvityksiä ja todistuksia vastaavat tiedot toimitettava sijoittumismaan lainsäädännön mukaisina rekisteriotteina tai vastaavalla todistuksella tai muulla yleisesti hyväksyttävällä tavalla.

Lisätietoja:
www.tilaajavastuu.fi