Terveydenhuolto

TERVEYSPALVELUALAN LIITTO RY TERVEYS- JA SOSIAALIALAN NEUVOTTELUJÄRJESTÖ TSN RY  T Y Ö E H T O S O P I M U S 1.3.2014 – 31.1.2017

24 § TYÖPUVUT

1. Jos työnantaja edellyttää työntekijän työssään käyttävän tietynlaista pukua, työnantaja hankkii ja huoltaa sen. Muun kuin suojavaateluonteisen puvun huollosta voidaan sopia työnantajan ja työntekijän välillä toisin. Jos työntekijä itse kustantaa sen huollon, työn-antaja maksaa korvauksena tästä 10 euroa kuukaudessa.

Ensihoitopalvelualan työehtosopimus 1.5.2014 – 31.1.2017

24 § MUITA MÄÄRÄYKSIÄ

  1. Työntekijä on velvollinen työssään käyttämään työnantajan edellyttämää sekä tämän hankkimaa ja huoltamaa malliltaan tietynlaista tai yhdenmukaista suojavaatetusta.
  2. Mikäli sovitaan, että työntekijä vastaa itse suojavaatteen huollosta, maksetaan hänelle tästä korvausta 10,43 euroa kuukaudessa.

PlusTerveys Oy:n ja Tehy ry:n välinen Työehtosopimus 1.2.2014 – 31.1.2017

22 § SUOJA ASUT JA SUOJALASIT

Työnantaja hankkii työntekijän työssään tarvitseman suoja asun ja huolehtii sen pesemisestä ja kunnostamisesta. Työterveyshuoltolain määräysten lisäksi työnantaja hankkii työntekijälle työssä käytettävät suojalasit tai maksaa työntekijälle hänen itsensä hankkimista suojalaseista yleisimmin alalla käytettyjen suojalasien hintaa vastaavan osan.

HAMMASLÄÄKÄRIEN TYÖNANTAJAYHDISTYS RY:N JA TEHY RY:N VÄLINEN TYÖEHTOSOPIMUS 1.2.2014 – 31.1.2017

22 § TYÖPUVUT JA SUOJALASIT

  1. Työnantaja hankkii ja huoltaa työntekijän työpuvun.
  2. Työterveyshuoltolain määräysten lisäksi työnantaja hankkii työntekijälle työssä käytettävät suojalasit tai maksaa työntekijälle hänen itsensä hankkimista suojalaseista alalla käytettyjen suojalasien hintaa vastaavaan osan.
  3. Työnantaja kustantaa työntekijälle lähityöskentelyssä tarvittavat, vahvuuksilla varustetut suojalasit.

KUNNALLINEN YLEINEN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUS 2014–2016

2 § VIRKA-/TYÖPUKU JA SUOJAVAATETUS

Virka-/työpuku ja suojavaatetus Jos työnantaja on velvoittanut viranhaltijan/työntekijän käyttämään työssään tietyn mallista virka-/työpukua tai määriteltyä suojavaatetusta, työnantaja hankkii ja huoltaa tällaisen puvun tai vaatetuksen. Mikäli työnantaja ei voi tarkoituksenmukaisella tavalla huoltaa kustannuksellaan hankittua suojavaatetusta, voidaan paikallisesti menetellä siten, että viranhaltija/työntekijä huoltaa käytettäväkseen annetun suojavaatetuksen. Tällöin huollosta aiheutuvista kustannuksista korvataan 5 euroa kuukaudessa. Niille viranhaltijoille, joille on 31.12.1994 maksettu ns. pukuraha, voidaan edellä mainitun järjestelyn sijasta maksaa hankinta- ja huoltokulujen peittämiseksi korvaus entisten perusteiden mukaisesti.

 

Lähteet:

  • http://www.tehy.fi/@Bin/21996397/Hammas-TES+1.2.2014+-+31.1.2017.pdf
  • http://www.tehy.fi/@Bin/21996457/PlusTerveys-TES+1.2.2014+-+31.1.2017.pdf
  • http://flash.kuntatyonantajat.fi/kvtes-2014-2016/html/#11/z
  • http://www.finlex.fi/data/tes/stes1582-PT70sairkulj1405.pdf
  • http://www.finlex.fi/data/tes/stes1603-PT24TervpalTSN1403.pdf