Tavarankuljetus

KUORMA-AUTOALAN TYÖEHTOSOPIMUS 1.2.2014 – 31.1.2017

V SOSIAALISET MÄÄRÄYKSET

21 § Erinäisiä määräyksiä

2. Työnantaja hankkii työntekijöilleen tarkoituksenmukaisen suojavaate-tuksen ja turvajalkineet työssä käytettäväksi, joita työntekijä on velvollinen työssään käyttämään.

Soveltamisohje:

Työnantajan tulee uusia rikkoontuneet tai muuten käyttökelvottomiksi käytössä muuttuneet turvajalkineet. Jos työntekijän työsuhde päättyy työntekijästä johtuvasta syystä ennen kuin 2 kuukautta on kulunut turvajalkineiden hankkimisesta, työntekijä on velvollinen lunastamaan jalkineet jäännösarvosta, joka on 50 % hankintahinnasta. Työnantaja saa kuitata jäännösarvon lopputilistä.
Mikäli työntekijä joutuu huolehtimaan itse työvaatteidensa pesusta, hänelle maksetaan korvausta 5 euroa kuukaudessa.

6 § Suojavaatetus

Yrityksessä on selvitettävä vallitseva suojavaatetuksen tarve ottaen huomioon ympäristöhuoltoalan erityispiirteet ja ilmaston vaihtelut. Selvityksen perusteella työnantaja hankkii työntekijöille tarkoituksen-mukaisen suojavaatetuksen, jota työntekijä sitoutuu työssään käyttämään.

http://www.akt.fi/edunvalvonta/tyoehtosopimukset/kuorma-autoala/tyoehtosopimus/
MUUTTOPALVELUALAN T Y Ö E H T O S O P I M U S
1 . 5 . 2 0 1 4 – 3 1 .1 . 2 0 1 7
25 § Työasu
Työnantaja järjestää tarvittaessa työntekijöille työasun.
Työnantaja huoltaa järjestämänsä työasun, ellei paikallisesti sovita toisin.
https://www.pam.fi/wiki/muuttopalvelualan-tyoehtosopimus.html

Elintarvikealan automiesten
TYÖEHTOSOPIMUS
1.5.2014 – 31.1.2017
24 § Suojavaatetus
Työnantaja kustantaa automiehille tarvittavat suojapuvut työssä käytettäväksi ja mikäli työn laatu sitä edellyttää työkäsineet. Tämän edun puuttuminen voidaan korvata automiehelle maksamalla kuukaudessa 10,81 euron suuruinen työpuku-korvaus.

http://www.akt.fi/edunvalvonta/tyoehtosopimukset/elintarvikealan-automiehet/
Kaupan automiesten työehtosopimus 1.5.2014 – 31.1.2017

17 § Erinäiset määräykset
Suojapuku
1. Työnantaja hankkii automiehelle tarvittavan suojapuvun sekä työn edellyttäessä työkäsineet tai maksaa automiehelle suojapukukorvausta.

1.5.2013 alkaen 9,10 euroa kuukaudessa ja 1.9.2015 alkaen 9,20 euroa kuukaudessa

http://www.akt.fi/site/assets/files/2191/kaupan_automiesten_tes_2014-2017_id_12137.pdf
SÄILIÖAUTO- JA ÖLJYTUOTEALAA  SEKÄ NIIHIN LIITTYVIÄ TOIMINTOJA koskeva TYÖEHTOSOPIMUS
1.2.2014 – 31.1.2017

22 § Työturvallisuus ja lääkärintarkastukset
Suojalasit
9. Jos työntekijä joutuu työturvallisuussyistä käyttämään työssään sekä silmä-laseja että suojalaseja, työnantaja on velvollinen hankkimaan kolmen vuo-den välein työntekijän näkökyvyn mukaan hiotut suojalasit. Työntekijä on velvollinen käyttämään hankittuja suojalaseja työssään.
Jos työntekijän työsuhde päättyy työntekijästä johtuvasta syystä ennen kuin 4 kuukautta on kulunut työntekijän hiottujen suojalasien hankkimisesta, työntekijä on velvollinen lunastamaan suojalasit niiden hankintahinnalla. Jos työsuhde päättyy työntekijästä johtuvasta syystä tämän jälkeen, kuitenkin ennen kuin 11 kuukautta on kulunut suojalasien hankinnasta, työntekijä on velvollinen lunastamaan suojalasit 50 %:lla niiden hankintahinnasta. Työn-antaja saa kuitata jäännösarvon lopputilistä.
Pöytäkirjamerkinnät:
Suojapuvut
1. Työnantaja antaa työssä käytettäväksi ja työpaikalla säilytettäväksi tar-peellisen määrän suojapukuja, lakkeja ja rukkasia. Samoin edellytyksin työnantaja antaa autonpesijöille kumisaappaita ja kumiesiliinoja sekä varas-tomiehille ja autonkuljettajille annetaan talvi- ja kesäolosuhteissa työssä käyttöön sopiva henkilökohtainen työpuku, kumi- ja nahkajalkineita sekä alusvaatekerta autoon.
2. Suojapukujen pesusta ja paikkaamisesta huolehtii työnantaja.

http://www.akt.fi/site/assets/files/2113/sailio_tes_2014-2017_id_11456.pdf