Sosiaalipalvelut

YKSITYISEN SOSIAALIPALVELUALAN TYÖEHTOSOPIMUS 1.3.2014 – 31.1.2017

25 § SUOJAVAATETUS

Työntekijälle, joka pääsääntöisesti työskentelee likaisissa tai vaatetusta kulut-tavissa tehtävissä annetaan asianmukainen suojavaatetus ja työturvallisuuden edellyttämä suojavarustus. Työnantaja kustantaa näiden hankinnan ja huol-lon. Suojavaatetuksesta voidaan sopia paikallisesti.

Työkeskuksia ja sosiaaliseksi yritykseksi muuttuneita työkeskuksia koskeva

TYÖEHTOSOPIMUS 1.5.2014-31.1.2017

20 § SUOJAVAATETUS

Työntekijälle, joka pääsääntöisesti työskentelee likaisissa tai omaa vaatetusta kuluttavissa tehtävissä, annetaan kyseisen työn mukaisia olosuhteita vastaava suojavaatetus sekä työturvallisuuden kannalta tarpeellinen suojavarustus.

Työnantaja kustantaa työntekijöille työssä tarpeellisen suojavaatetuksen ja varustuksen sekä niiden huollon.

SOSIAALIALAN JÄRJESTÖJÄ KOSKEVA TYÖEHTOSOPIMUS

– ei mainintaa työvaatetuksesta tai työturvallisuuteen liittyvistä vaatteista/suojista

Lähteet:

  • http://www.finlex.fi/data/tes/stes2542-PT23Sosjar1403.pdf
  • http://www.finlex.fi/data/tes/stes3742-PT41Yksosala1403.pdf
  • http://finlex.fi/data/tes/TT137Tyo1405.pdf