Elintarviketeollisuus

Maa- ja metsätalousministeriön asetus 1367/2011 ilmoitettujen elintarvikehuoneistojen elintarvikehygieniasta

17§ Henkilökohtainen hygienia

Henkilöllä, joka elintarvikehuoneistossa käsittelee helposti pilaantuvia pakkaamattomia elintarvikkeita, tulee olla ainoastaan elintarvikehuoneistossa käytettävä riittävä suojavaatetus. Siihen kuuluvat asianmukainen työpuku, päähine sekä jalkineet. Maa- ja metsätalousministeriön asetus 1369/2011 laitosten elintarvikehygieniasta (Laitos = eläinperäisiä elintarvikkeita käsittelevä toimija)

Liite 1

Laitosten rakenteelliset ja toiminnaliset vaatimukset 
Luku 5. Henkilökunnan yleiset hygieniavaatimukset

 1. Laitoksen on luovutettavat asianmukaiset suojavaatteet ja –päähineet sekä työjalkineet elintarviketuotantotiloissa työskentelevän henkilökunnan ja laitoksen valvontaviranomaisten käyttöön ja vastattava niiden puhtaana- ja kunnossapidosta.
 2. Suojavaatteiden ja –jalkineiden käytössä on ristisaastumisen välttämiseksi otettava huomioon laitoksen eri hygieniatasot sekä kulkureitit eri hygienia-alueiden välillä.

Eri toimialojen laitosten rakenteeliset ja toiminnalliset lisävaatimukset

Luku 1. Yleiset lisävaatimukset teurastamoille ja riistan käsittelylaitoksille

1.2. Yleiset toiminnalliset lisävaatimukset
3. Jos käsineitä käytetään teurastuslinjassa ennen lihantarkistusta, on käsineiden oltava sellaiset, että ne voidaan puhdistaa työn aikana. Teräsverkko- ja viiltosuojakäsineet on suojattava pestävällä käsineellä.

Elintarviketurvallisuuden hallintajärjestelmien vaatimukset

BRC Global Standard for Food Safety

 • Vaatimus 7.4.2. Vaatteiden tulee olla suunniteltu siten, että tuotteen saastuminen voidaan estää (ei ulkoisia taskuja vyötärön yläpuolella, ei ommeltuja nappeja).
 • Vaatimus 7.4.2. Päähine peittää kaikki hiukset siten, ettei tuote voi saastuttaa.
 • Vaatimus 7.4.5. Hanskojen tulee olla tarvittaessa elintarviketyöhön soveltuvat, kertakäyttöiset, erottuvan väriset (mielellään siniset), ehjät eikä niistä saa irrota kuituja.
 • Vaatimus 3.2.2.2. Päähine ja/tai partasuoja peittää kaikki hiukset/karvat siten, että tuotteen saastuminen voidaan estää.

IFS International Food Standard
ISO 22000 sisältäen PAS 220 sekä ISO 22002-1, PAS 220 ja ISO 22002-1, vaatimus 13.4.

 • Työvaatteissa ei saa olla nappeja eikä vyötärön yläpuolella saa olla ulkoisia taskuja. Huomautus: vetoketjut ja painonapit sallittuja. Työvaatteiden tulee antaa riittävä suoja siten, että hiukset, hikoilu jne. eivät voi saastuttaa elintarviketta.
 • Hanskoja käytettäessä tuotteen käsittelyyn, niiden tulee olla puhtaat ja hyvässä kunnossa. Huomautus: Lateksihanskojen käyttöä tulee välttää mahdollisuuksien mukaan.
 • Käsittelyalueella käytettävien kenkien tulee olla kokonaan suljettavat ja valmistettu ei-imukykyisestä materiaalista.

Elintarviketurvallisuusviraston suositukset

Elintarvikehuoneistossa elintarvikkeita käsittelevän henkilön on työssään oltava pukeutuneena siististi ja työn edellyttämällä tavalla. Työpukua käytetään vain työpaikalla. Työpuvulla tarkoitetaan muiden vaatteiden päällä tai sijasta yksinomaan työpaikalla käytettäviä työ- ja suojavaatteita, suojaesiliinaa, hihansuojuksia ja päähinettä.

Pakkaamattomia helposti pilaantuvia tai pilaantuvia elintarvikkeita käsittelevän henkilön suojavaatteen tulee olla hihallinen ja peittää alla olevat vaatteet, myös niiden hihat. Suojavaatteeksi soveltuu riittävän pitkä, työtason alapuolelle ulottuva työtakki tai työtakki-housu-yhdistelmä.

Kertakäyttökäsineitä käytetään suojaamaan pakkaamatonta elintarviketta käsissä mahdollisesti vielä pesemisen jälkeenkin olevilta mikrobeilta. Kertakäyttökäsineitä on syytä vaihtaa riittävän usein ja vähintään aina silloin, jos käsineillä on koskettu likaisia pintoja, työvälineitä, rahaa tai muita mahdollisia kontaminaation lähteitä.

Likaavassa työssä on hyvä käyttää suojaesiliinaa ja erityisesti kalaa käsiteltäessä myös kertakäyttöisiä tai pestäviä hihansuojuksia.

Työpuvun tulee olla puhdas ja valmistettu helposti puhdistettavasta materiaalista. Työasun tulee olla väriltään sellainen, että sen puhtaus on helposti tarkistettavissa.

Päähine 

Täysin hiukset peittävää päähinettä tulee käyttää elintarvikkeiden tuotantolaitoksissa, ravintolakeittiöissä, katukeittiöissä, kioskeissa, elintarvikemyymälöissä ja -halleissa tai missä tahansa muussa paikassa, jossa käsitellään pakkaamattomia ja helposti pilaantuvia elintarvikkeita.

Päähine voi olla myssy, lakki, liina, hilkka tai muu vastaava. Tärkeintä on, että päähine peittää hiukset kokonaan, myös otsa- ja niskahiukset, ja estää hiusten pääsyn elintarvikkeisiin. Hiusten tulee olla puhtaat ja siistit. Pitkät ja puolipitkät hiukset on kiinnitettävä yhteen tukevilla hiuslaitteilla tai hiusverkolla. Erikoiset kampausmallit, helposti irtoavat hiuslaitteet tai hiusaineet eivät sovi käytettäväksi työaikana.

Suusuojus 

EU:n jauhelihadirektiivin (94/65/ETY) mukaan käsin tapahtuvaan jauhelihan valmistukseen osallistuvan henkilökunnan on käytettävä nenän ja suun peittäviä suojuksia.

Työjalkineet 

Elintarvikkeiden tuotantolaitoksissa suositellaan käytettäväksi erillisiä, vain työpaikalla pidettäviä jalkineita. Jalkineiden tulee olla puhtaat ja ehjät. Työjalkineita on tarkoituksenmukaista käyttää vain ja ainoastaan niissä tiloissa, joissa työskentely tapahtuu.

© Elintarviketurvallisuusvirasto

 

TYÖEHTOSOPIMUKSET

Elintarvikealan työehtosopimuksissa on seuraavia vaatimuksia työasuille (lähde: Suomen Elintarviketyöläisten liitto SEL ry ja Elintarviketeollisuusliitto ry)

 

Leipomoalan työehtosopimus 1.4.2014 – 31.1.2017

Vaatimus:

Työnantaja hankkii, kustantaa ja huoltaa työssä tarvittavat työpuvut. Perustellusta syystä tämä etu voidaan korvata rahakorvauksella, jonka suuruus on 15 euroa kuukaudessa.

Työjalkineet

Työntekijän on työpaikalla käytettävä ja siellä säilytettävä työpaikan työ-suojelulliset ja hygieeniset vaatimukset täyttäviä työjalkineita.

Työnantaja hankkii kerran vuodessa yli 3 kuukautta työsuhteessa olleille työntekijöille yllä mainitut työjalkineet. Työnantaja voi vaihtoehtoisesti kuitenkin perustellusta syystä edellyttää, että työntekijä itse hankkii yllä mainitut työjalkineet, jolloin työnantaja korvaa kerran vuodessa tositetta vastaan työntekijälle työjalkineiden hankkimisesta aiheutuneista kustannuksista enintään 60 euroa

Määräyksellä ei ole tarkoitus poistaa niitä paikallisia käytäntöjä, jotka tasoltaan ovat vähintään em. määräystä vastaavia.

Liha-alan työehtosopimus 1.4.2014 – 31.1.2017

Työnantaja kustantaa kaikki tarvittavat työvälineet sekä työntekijöille työtakit, pyyhe- ja esiliinat sekä työhousut ja huolehtii niiden puhdistuksesta.

 • Jalkineet: Kuten leipomoalan työehtosopimus ja lisäksi teurastamotyöntekijöille kustantaa työnantaja lisäksi kumisaappaat.

 

Työehtosopimus  

 

 

 

 

 

Maidonjalostusalan työehtosopimus 1.4.2014 – 31.1.2017

 

Meijerialan työehtosopimus 1.4.2014 – 31.1.2017

 

Kuten leipomoalan työehtosopimuksessa ja lisäksi:

 

Liitot suosittelevat, että työnantaja hankkii tarvittavat suojavaatteet silloin, kun

työskentelyolosuhteet esim. kylmyyden, vedon, likaisuuden tai muiden erityisten

syiden vuoksi ovat siinä määrin poikkeavat, että suojavaatetuksen käyttöä voidaan

pitää välttämättömänä

Teollisuuden työehtosopimus 1.4.2014 – 31.1.2017

 

 

 

Työnantaja hankkii, kustantaa ja huoltaa työssä tarvittavat työpuvut.

 

Työjalkineet: kuten leipomoalan työehtosopimuksessa.

Lisäksi: Työntekijän on työpaikalla käytettävä ja siellä säilytettävä työpaikan työsuojelulliset ja hygieeniset vaatimukset täyttäviä työjalkineita.

 

Panimo- ja virvoitusjuoma-alan työehtosopimus 1.4.2014 – 31.1.2017

 

 

Työnantaja hankkii, huolehtii ja kustantaa suojapuvut, -jalkineet ja päähineet.

 

Työjalkineet: kuten leipomoalan työehtosopimuksessa.

 

TYÖTURVALLISUUS:

Elintarviketyössä koetaan ongelmalliseksi melu, kylmyys, raskaat nostamiset, toistuvat yksipuoliset liikkeet, kiire ja veto. (Lähde: Työturvallisuuskeskus)

TYÖSKENTELY KYLMÄSSÄ (LÄHDE TTL)

Kylmänhaittoja alkaa yleensä ilmetä alle 10 °C lämpötiloissa. Eniten luonnollisesti kylmälle altistutaan ulkotöissä, mutta myös sisätiloissa altistutaan vedolle ja kylmyydelle esim. elintarviketeollisuudessa. Lievä ja kohtalainen jäähtyminen voi heikentää käsien toimintakykyä, voimakas jäähtyminen heikentää kaiken tyyppisiä toimintakyvyn muotoja. Vuosia jatkuneessa kylmätyössä kehittyy nivel- ja lihasvaivoja enemmän kuin vastaavassa työssä lämpimässä.

Tärkein yksilökohtainen kylmänhaittojen suojauskeino on asianmukainen vaatetus, joka kootaan kerrosvaatetuksen periaatteen mukaan:

– Alusvaatetuksen tehtävänä on siirtää kosteus iholta seuraaviin vaatekerroksiin ja tuntua miellyttävältä. Alusvaatetus voi olla esim. polypropeenia, polyesteria tai villaa.

– Välivaatetus toimii lämmöneristeenä. Se voi olla esim. villaneulos, fleece tai tekoturkis.

– Päällysvaatetus suojaa tuulelta, kosteudelta ja muilta ympäristötekijöitä, ja siinä on myös muut työn ja turvallisuuden edellyttämät ominaisuudet.

 

Koska varsinainen lämmöneriste on vaatetuksen sisältämä ilma, vaatetuksen tulisi olla kuiva ja riittävän väljä.

Työskentely kuumassa (lähde: TTL)

Työntekijä voi itse vähentää lämpörasitusta valitsemalla työhön sopivan kevyen ja väljän vaatetuksen

Liukkauden torjunta elintarviketeollisuudessa (lähde: TTL)

Elintarviketeollisuuden toimiala on yksi korkean työtapaturmariskin ammatteja. Vakavimpien liukastapaturmien yleisimpiä syitä ovat liukas ja märkä lattia, kompastuminen tai astuminen aukkoon.

Valitse turva-, suoja- ja työjalkineet oikein

Turvajalkineita käyttäen voi estää varvasvammojen syntymistä sekä pienentää liukastumisvaaraa. Turva-, suoja- ja työjalkineet ovat jalkineita, jotka täyttävät turvallisuuteen, käyttömukavuuteen ja laatuun liittyvät standardien perusvaatimukset. Työssä käytettävien jalkineiden tulee olla CE-merkittyjä. Suositeltavaa olisi käyttää elintarviketeollisuudessa SRC-merkinnällä varustettuja jalkineita. Niiden ulkopohjien pito on mitattu saippuan kaltaisella väliaineella ja rasvan kaltaisella glyserolilla. Pesutilanteissa on suositeltavaa käyttää jalkineita, joiden ulkopohjan on mikrohuokoinen ja polyuretaanista (PU) valmistettu.

 

Alan käytännöt

Yleisesti elintarviketeollisuudessa hygieniavaatimukset ovat korkeat ja edellyttävät kunnollisen työ- ja suojavaatetuksen ja työjalkineiden käyttöä.

Alan työvaatteiden tulee olla ”asianmukaisia”. Asianmukaisuudella tarkoitetaan esimerkiksi sitä, että vaatteiden tulee olla:

 • helposti puhtaana pidettäviä
 • hygieenisiä
 • väriltään sellaisia, että niistä nähdään lika hyvin.