Suojavaatestandardit

EN 343:2003 
Sateelta suojaava vaatetus


 

Määrittelee vaatimukset ja testausmenetelmät suojavaatetukselle, joka suojaa sateelta, sumulta ja maan kosteudelta.

 

EN ISO 11611:2007
Suojavaatetus hitsaukseen ja vastaaviin töihin

 
 

Suojavaatetus on tarkoitettu suojaamaan käyttäjäänsä hitsauskipinöiltä, pieniltä sulametalliroiskeilta, lyhytaikaiselta liekkikosketukselta ja kaaren lämpösäteilyltä sekä minimoimaan sähköiskun mahdollisuus lyhytaikaisessa, tahattomassa kosketuksessa jännitteisiin sähköjohtimiin noin 100 v d c. jännitteeseen normaalissa hitsaustyössä.

 • Luokan 1 mukainen vaatetus suojaa käytettäessä vähemmän vaarallisia hitsausmenetelmiä ja tilanteissa, joissa syntyy vähemmän kipinöitä ja lämpösäteilyä.
 • Luokan 2 mukainen vaatetus suojaa käytettäessä vaarallisempia hitsausmenetelmiä ja tilanteissa, joissa syntyy enemmän hitsauskipinöitä ja lämpösäteilyä.
 

EN 20471:2003 
Näkyvä varoitusvaate ammattikäyttöön

 
 
 • Standardissa määritellään vaatimukset suojavaatetukselle, joka takaa käyttäjän näkyvyyden vaarallisissa tilanteissa
 • ajoneuvojen valojen valaisemana pimeällä
 • kaikissa valaistusolosuhteissa päivällä.

Suojausluokat jaetaan näkyvien materiaalien pinta-alan mukaan kolmeen suojausluokkaan.

 • luokka 3 paras, luokka 1 huonoin
 • pinta-ala mitataan pienimmästä koosta valmiista vaatteesta
 • luokan 1 vaatteissa voidaan käyttää myös yhdistelmämateriaalia (sekä heijastava että fluoresoiva).
 

EN ISO 11612:2008
Kuumuudelta ja tulelta suojaava vaatetus

 
 

Suojavaatetus on tarkoitettu käyttäjille, jotka tarvitsevat rajoitetusti palavaa suojavaatetusta ja jotka altistuvat lämpösäteilylle, liekki- ja kosketuskuumuudelle tai sulametalliroiskeille.

 • Taso 1 osoittaa suojausta alhaisella riskitasolla
 • Taso 2 osoittaa suojausta keskinkertaisella riskitasolla
 • Taso 3 osoittaa suojausta korkealla riskitasolla.

Standardia ei sovelleta palomiesten sammutusasuun tai hitsaukseen sekä vastaaviin töihin tarkoitettuun vaatetukseen. 

 

EN 13034 PB:2004 + A1:2009 
Suojavaatetus nestemäisiä ja kemikaaleja vastaan

 
 

Määrittelee vähimmäisvaatimukset rajoitettuun käyttöön tarkoitetulle ja uudelleen käytettävälle kemikaalinsuojavaatetukselle. Tilanteisiin, joissa altistus on pieni suihku, nestemäinen aerosoli tai roiske, joita vastaan ei tarvita täydellistä suojaa nesteen läpäisyltä. Standardi sisältää sekä kemikaalinsuojapuvut (tyyppi 6) että vartalon osittaisen suojauksen (tyyppi PB[6]).

 

EN 1149-5:2008
Suojavaatetus. Sähköstaattiset ominaisuudet

 
 

Tämä eurooppalainen standardi EN 11495 vuodelta 2008 määrittelee staattista sähköä johtavan, täydellisen maadoitusjärjestelmän osana käytettävän suojavaatetuksen materiaali- ja mallivaatimukset syttyvien varauksien välttämiseksi. Vaatimukset eivät välttämättä riitä hapella kyllästyneisiin syttyviin olosuhteisiin. Tämä eurooppalainen standardi ei sovellu suojaukseen pääjännitteiltä. 

 
 

EN ISO 14116:2008 
Kuumuudelta ja tulelta suojaava vaatetus

 
 

Määrittelee vaatimukset suojavaatetuksen liekinleviämisominaisuuksille. Tämän standardin mukainen vaatetus suojaa käyttäjäänsä tilapäiseltä ja lyhytaikaiselta kosketukselta pieniin liekkeihin olosuhteissa, joissa ei ole erityistä kuumavaaraa eikä muun tyyppistä termistä riskiä.

 

EN 61482-1-2: 2007 
Valokaari vaarallisiin töihin kehitetty testi

 
 

Määrittelee suojavaatimukset ja testausmenetelmät materiaaleille ja vaatteille sähköisen valokaaren aiheuttamaa vaaraa vastaan. Materiaalin suorituskykyä mitataan määrittelemällä materiaalin läpi siirtyvän lämmön määrä.

 • Luokka 1: 4 kA sähkövirran valokaaren kohdistus 500ms ajan
 • Luokka 2: 7kA sähkövirran valokaaren kohdistus 500ms ajan
 

EN 342:2004 
Kylmältä suojaava vaatetus

 
   Määrittelee suojavaatimukset ja testausmenetelmät kylmältä suojaavalle vaatetukselle. Kylmä määritellään lämpötilan (alle – 50C), kosteuden, tuulen ja lämpösäteilyn yhdis- telmänä. Vaatimukset eivät välttämättä estä ruumiin ääreisosien (kädet, jalat, kasvot) kylmettymistä.

Lähde: SFS-KÄSIKIRJA 166, Suojavaatteet, suojakäsineet ja ammattijalkineet 2015