Suojainstandardit

EN 397 TEOLLISUUSKYPÄRÄT

Tässä eurooppalaisessa standardissa esitetään teollisuuskypärien yleiset ja suojauskykyä koskevat vaatimukset, testausmenetelmät sekä merkintävaatimukset. Pakollisia vaatimuksia sovelletaan yleiseen työkäyttöön tarkoitettuihin kypäriin. Valinnaisia vaatimuksia sovelletaan vain valmistajan erikseen niin ilmoittaessa. Esim. 30 °C lujuus on testattu alhaisissa lämpötiloissa, 440 VAC sähköneristävyys on testattu, LD sivuttaisjäykkyys on testattu, MM sulan metallin roiskeiden kestävyys on testattu.

EN 352–1:2003 KUPUKUULON-SUOJAIMET

Tämä osa standardia määrittelee kupusuojaimien rakenteeseen, muotoiluun, suorituskykyyn, merkintään ja käyttöohjeeseen liittyvät vaatimukset. Erityisesti tämä määrittelee kupusuojaimen äänenvaimennuksen, joka mitataan standardin
EN 24869-1 mukaisesti. Tämä standardin osa ei käsittele kupusuojaimia, jotka kiinnitetään kypärään tai jotka ovat osa kypärää.

EN 352–2:2003 KORVATULPAT

Tämä osa standardia määrittelee korvatulppien rakenteeseen, muotoiluun, suorituskykyyn, merkintään ja käyttöohjeeseen liittyvät vaatimukset. Erityisesti tämä määrittelee korvatulppien äänenvaimennuksen, joka mitataan EN 24869-1:n mukaisesti.

EN 352–3:2003 TEOLLISUUSKYPÄRÄÄN KIINNTETTÄVÄT KUPUSUOJAIMET

Tämä osa standardia määrittelee standardin EN 397 vaatimukset täyttävään kypärään kiinnitettävien kupusuojaimien rakenteeseen, muotoiluun, suorituskykyyn, merkintään ja käyttöohjeeseen liittyvät vaatimukset. Erityisesti tämä määrittelee kypäräkiinnitteisen kupusuojaimen äänenvaimennuksen, joka mitataan standardin EN 24869-1 mukaisesti. Koska yksi kupusuojaimien malli, joka on tarkoitettu kiinnitettäväksi teolliseen turvakypärään, voidaan kiinnittää moneen kypärämalliin ja -kokoon, tämä standardiosa esittää sarjan fysikaalisia ja akustisia vaatimuksia kupusuojaimille, jotka kiinnitetään tiettyyn kypärään/kypäriin ja näiden kokoluokkiin. Kaikki vaatimukset koskevat kupusuojaimia, jotka kiinnitetään yhteen tiettyyn kypärän malliin ja kokoon (peruskokoonpano), ja lyhennetty sarja vaatimuksia pätee samalle kupusuojaimen mallille, kun se kiinnitetään muihin määrättyihin kypärämalleihin ja kokoihin (täydentävä kokoonpano). Kuulonsuojaimien kanssa testeissä olleet kypärien kokoluokat ja mallit sekä kokoonpanot, jotka täyttävät tämän standardin vaatimukset, tulee olla saatavilla.

EN 166:2002 HENKILÖKOHTAINEN SILMIENSUOJAUS

Tämä eurooppalainen standardi määrittelee erityyppisten suojalasien ja kasvosuojainten toimintavaatimukset. Tätä eurooppalaista standardia sovelletaan kaikentyyppisiin henkilökohtaisiin silmiensuojaimiin, joita käytetään erilaisia teollisuudessa, laboratorioissa, oppilaitoksissa ja tee-se-itse -toiminnassa esiintyviä vaaroja vastaan ja jotka voivat vahingoittaa silmiä tai heikentää näkökykyä. Tämän standardin vaatimukset eivät koske niitä silmiensuojaimia, joille on erikseen olemassa täydelliset standardit, kuten lasersilmiensuojaimia, aurinkolaseja yleiskäyttöön jne., ellei mainituissa standardeissa erityisesti viitata tähän standardiin. Tämän standardin vaatimukset koskevat hitsauksessa ja vastaavissa menetelmissä käytettäviä linssejä, mutta eivät koske hitsauksessa ja vastaavissa menetelmissä käytettäviä silmien- ja kasvojensuojaimia, joiden vaatimukset ovat standardissa EN 175. Silmiensuojaimet, joissa on optisesti käyttäjän mukaan hiotut linssit, kuuluvat tämän standardin soveltamisalaan.

EN 149+A1 HENGITYKSENSUOJAIMET. HIUKKASILTA SUOJAAVAT SUODATTAVAT PUOLINAAMARIT

Kertakäyttöisiä pölysuojaimia on olemassa sekä uloshengitysventtiilillä että ilman uloshengitysventtiiliä. Suodattavat puolinaamarit hiukkasia vastaan jaetaan suojaustehokkuutensa mukaan 3 eri luokkaan:
FFP1 suojaustehokkuus on 78 % FFP2 suojaustehokkuus on 92 % FFP3 suojaustehokkuus on 98 %
Testaus on suoritettu 0,6 µm kokoisilla kiinteillä partikkeleilla (NaCl) ja 0,3 µm kokoisilla parafiiniöljypartikkeleilla.

EN 812:1997 + 2001 KOLHUPÄÄHINEET

Työkäyttöön tarkoitetun kolhupäähineen on tarkoitus suojata käyttäjäänsä kovien, paikallaan olevien esineiden aiheuttamilta iskuilta, jotka voivat aiheuttaa henkilövahinkoja tai muita pinnallisia vammoja. Kolhupäähinettä ei ole tarkoitettu suojaamaan putoavien tai liikkuvien esineiden iskuilta.

EN 420 YLEISET SUOJANKÄSINEILLE ASETETTAVAT VAATIMUKSET JA TESTAUSMENETELMÄT

Sisältö:
– Käsineitä ja käsiä koskevia määritelmiä
– Käsineet eivät itsessään saa aiheuttaa vaaraa, vahinkoa tai allergiaa
– Käsineiden materiaalin pH-arvon on oltava suurempi kuin 3,5 ja pienempi kuin 9,5 (eli neutraali)
– 6-arvoisen kromin pitoisuus ei saa ylittää 3 mg/kg
– Käsineiden koko on myös standardisoitu esim. minimipituuden suhteen
– Myös käsineiden merkitseminen ja pakkaaminen on standardisoitu

EN 388 SUOJAKÄSINEET MEKAANISIA VAAROJA VASTAAN
Käsine on tarkoitettu suojaamaan mekaanisilta vaaroilta. Käsineiden testissä kokeillaan käsineen kestävyyttä hankausta, viiltoja, repäisyä ja pistoja vastaan.

EN 511 KYLMÄLTÄ SUOJAAVAT KÄSINEET
Käsineet on suunniteltu erityisesti suojaamaan käsiä kylmältä.

EN ISO 20345:2011 TURVAJALKINEET
Ammattikäyttöön tarkoitettujen turvakenkien erittely: Kengät, joiden ominaisuudet on tarkoitettu käyttäjän suojaamiseksi sellaisilta tapaturmilta, jotka voivat esiintyä niillä työelämän sektoreilla, joita varten kengät on suunniteltu. Kengissä on iskuja vastaan suojaava varvassuojus.