Kiertotalous

 

Mitä kiertotalous on? 

Kiertotalouden keskeisenä tavoitteena on säästää luonnonvaroja uusiokäytön ja kierrätyksen avulla. Sen ydinajatus on hyödyntää materiaalit tehokkaasti ja kestävästi. Kiertotalous on talousmalli, jossa ei tuoteta jatkuvasti lisää tavaroita uusista, neitseellisistä materiaaleistaTuotteiden suunnittelussa ja valmistamisessa käytetään uusiutuvia ja kierrätettäviä materiaaleja. Tuotteet suunnitellaan kestäviksi ja niiden käyttöikää pidennetään huollon, korjaamisen ja kierrätyksen avulla. Kulutus perustuu omistamisen sijasta palveluiden käyttämiseen: jakamiseen, vuokraamiseen sekä kierrättämiseen. Elinkaarensa lopussa olevan tuotteen materiaaleja ei tuhota, vaan niistä syntyy yhä uudelleen uusia tuotteita.  

EU:n jätehierarkia 

Jätehierarkia tarkoittaa tärkeysjärjestystä, jossa omalla toiminnalla pyritään vähentämään loppusijoitettavaa eli kaatopaikalle toimitettavaa jätettä. Jätehierarkia on määritelty EU:n jätedirektiivissä. Kehitämme koko ajan uusia tapoja vähentää energiantuotantoon ja kaatopaikalle päätyvää jätettä. 

Image Wear työvaatteet, kiertotalous

 

Tuotteen pitkä elinikä on paras tapa säästää ympäristöä 

Tuotteidemme taustalla on vuosien ammattitaito, huolellinen suunnittelutyö sekä työvaatteille kehitetyt laadukkaat ja kulutusta kestävät materiaalit, joilla varmistamme työvaatteille mahdollisimman pitkän elinkaaren. Myös helposti korjattavat vaatteet ja oikeanlainen huolto pidentävät työvaatteiden käyttöikää. Valmistamme tuotteet ympäristöä ajatellen – optimoimme resurssien käytön ja hyödynnämme jätemateriaalin.