Vastuullisuus on isoja linjoja ja arjen pieniä valintoja

Hyvin istuva ja käyttötarkoitukseensa sopiva vaate tuntuu hyvältä. Vielä paremmalta tuntuu, jos tietää, että vaate on tuotettu vastuullisesti, ihmisiä ja ympäristöä kunnioittaen.

Image Wear on julkaissut tämän vuoden alussa vastuullisuusraportin, jonka tulokset perustuvat viime vuonna tehtyyn vastuullisuuskyselyyn. Kyselyyn vastasi niin Image Wearin asiakkaita kuin henkilöstökin. Tulosten pohjalta yrityksessä lähdetään paitsi painottamaan vastuullista toimintatapaa, myös viestimään siitä entistä paremmin.

”Huomasimme, että voisimme viestiä enemmän vastuullisuuskysymyksistä ja tuoda esiin niitäkin kestäviä valintoja, joita olemme tehneet jo vuosia sitten”, kertoo Image Wearin hallituksen puheenjohtaja Kati Tukiainen.

Image Wearin tarkastelussa vastuullisuus jaetaan kolmeen osioon: taloudelliseen vastuuseen, sosiaaliseen vastuuseen ja ympäristövastuuseen. Näistä kukin sisältää lukuisia alakohtia ja toimenpiteitä, joita joko jo tehdään tai suunnitellaan tehtäväksi.

Taloudellinen vastuu sisältää liiketoimintaan liittyviä kysymyksiä. Sen lähtökohtana on toimia niin, että yrityksen toimintaedellytyksen säilyvät mahdollisimman hyvinä tai paranevat. ”Taloudellinen vastuu tarkoittaa meillä sitä, että emme ota liiketoiminnassa liiallisia riskejä, että toimimme lakien ja säädösten mukaan ja että varmistamme tulevaisuuden liiketoiminnan rehdillä ja avoimella työllä.”

Sosiaalinen vastuu puolestaan liittyy imagewearilaisiin ja ihmisiin, jotka työskentelevät Image Wearin tuotantoketjussa. ”Haluamme kohdella ihmisiä hyvin, varmistaa että työskentelyolosuhteet ovat hyvät ja auttaa ihmisiä kehittymään työssään. Sosiaalinen vastuu ulottuu myös alihankinta- ja raaka-aineketjuumme. Tavoitteenamme onkin selvittää tarkoin, että alihankkijoillamme on työntekijöihin liittyvät asiat kunnossa.”

Ympäristövastuu on Kati Tukiaisen mukaan monipolvinen ja –syinen vastuun laji. Tuotantoketjussa syntyvät ympäristökuormitukset ovat mittausten alla, ja kierrätykseenkin Image Wearilla on jo olemassa malli. ”Ympäristövaikutusten arvioiminen tai laskeminen koko tuotteen elinkaaren osalta on aika haasteellista. Saamme toki tietoomme omasta toiminnastamme syntyvät kuormat, mutta mitä pidemmälle menemme raaka-aineketjussa, sitä vaikeampaa on saada dokumentoitua tietoa. Teemme kuitenkin kovasti töitä, jotta voimme varmistaa tuotteillemme mahdollisimman pienet ympäristövaikutukset koko ketjun osalta”, hän vakuuttaa.

 

Tutustu Image Wearin vastuullisuusraporttiin tästä.