Image Wearille on 28.9.2017 myönnetty ISO 9001- ja ISO 14001 -sertifikaatit.

ISO 9001 -laatujärjestelmän sertifikaatti on kolmannen osapuolen antama pätevä todiste, joka osoittaa yrityksen toimivan asiakaslähtöisesti ja järjestelmällisesti laadun kehittämisessä. ISO 9001 -standardi edellyttää keskittymistä liiketoimintaprosessien tehokkuuteen ja auttaa saavuttamaan tavoitteet. ISO 14001 -sertifikaatti ohjaa organisaatioita ympäristöasioiden jatkuvassa kehittämisessä ja kertoo vastuullisesta suhtautumisesta ympäristöasioihin.

”Lähdimme sertifioimaan johtamis- ja ympäristöjärjestelmää, koska halusimme parantaa ja kuvata toimintaamme sekä saada aikaan jatkuvan kehittämisen toimintatavan”, hallituksen puheenjohtaja Kati Tukiainen kertoo. Käytössä ollut vanha toimintajärjestelmä ei enää vastannut nykypäiväisiä vaatimuksia, ja sen uudistamiseksi kaivattiin ulkopuolista asiantuntemusta. ”Halusimme päivittää laatujärjestelmän vuoden 2016 tasoon. Aikaisemmin toimimme kyllä ISO 9001:2005:n mukaisesti, mutta järjestelmää ei oltu sertifioitu”, Tukiainen jatkaa.

ISO 14001 -sertifioitu ympäristöjärjestelmä auttaa parantamaan organisaation prosesseja ja käytäntöjä, ja standardia noudattamalla pyritään minimoimaan organisaation toiminnan negatiivisia ympäristövaikutuksia. Ympäristösertifikaatin saamiseksi yrityksen tulee noudattaa lainsäädäntöä, tunnistaa organisaation aiheuttamat ympäristövaikutukset sekä asettaa päämääriä ja tavoitteita ympäristövaikutusten pienentämiseksi. ISO 14001 -sertifioinnin avulla voidaan lisäksi kasvattaa henkilöstön ympäristöosaamista ja -tietoisuutta.

”Kun lähdimme hakemaan ISO 9001:tä, halusimme samalla muuntaa vastuullisuustavoitteet ISO 14001:n mukaisiksi ja sertifioida myös ympäristöjärjestelmän. Tämä oli yksi vastuullisuustavoitteistamme”, Kati Tukiainen kertoo. Vastuullisuus on osa Image Wearin kaikkea toimintaa, ja se ulottuu niin tuotekehitykseen, asiakassuhteisiin, materiaalihankintaan kuin suhteisiin yhteistyökumppaneita ja ympäröivää yhteiskuntaa kohtaan. Vastuullisuus kannustaa myös innovatiivisuuteen ja jatkuvaan kehittymiseen.

”Image Wearilla sitoudutaan systemaattiseen jatkuvaan parantamiseen ja toiminnan kehittämiseen, ja nämä sertifikaatit ovat yksi osoitus siitä”, Terveys-liiketoimintayksikön johtaja Mari Kuukkula tiivistää.

Sertifikaatit myönsi Inspecta, joka on Suomen markkinajohtaja johtamisjärjestelmien sertifioinneissa.

 

Voit ladata Image Wear Oy:n ISO 9001 -sertifikaatin tästä.
Voit ladata Image Wear Oy:n ISO 14001 -sertifikaatin tästä.