Kierrätetyistä työvaatteista ja kierrätysmuovista valmistetut komposiittituotteemme saivat nimen Kierre. Mikäpä sen osuvampi nimi tuotteille, jotka on tehty kierrätysmateriaalista ja jotka elinkaarensa päässä pystytään kierrättämään yhä uudelleen uusiksi tuotteiksi.

Kierre-komposiittituotteita voi tehdä sekä sisä- että ulkokäyttöön. Testasimme komposiittimateriaalin pakkasenkestävyyttä ja palamisominaisuuksia. Pakkaskestävyyttä selvitettiin isku- ja taivutuskokeilla. Polttokokeessa analysoitiin savun tiheyttä ja toksisuutta eli myrkyllisyyttä. Kokeessa tutkittiin erityisesti, voiko materiaalista syntyä haitallisia palokaasuja sisätiloissa tapahtuvassa tulipalossa.

 Image Wear työvaatteet, Kierre-komposiittituotteet

Pakkanen saa paukkua – Kierre kestää

Kierre-komposiitin pakkasenkestoa selvitettiin pitämällä materiaalia kaksi kuukautta -35°C lämpötilassa. Pakkasaltistuksen vaikutusta materiaaliin tutkittiin Charpy-iskukokeiden ja taivutuskokeiden avulla. Kokeet tehtiin kahden viikon välein. Materiaalinäytteet olivat koko kahdeksan viikon pakkasaltistuksen ajan -35°C asteessa.

Komposiittimateriaali on päältä kovaa ja tasaista; sisältä se on ilmavampaa ja siksi hieman pehmeämpää. Tämän ominaisuuden takia testituloksissa on hieman hajontaa eri testikappaleiden välillä. Taivutuslujuuksissa keskiarvot ja keskihajonnat ovat kuitenkin samansuuntaisia. Kylmäaltistus laskee jonkin verran taivutuslujuutta: taivutuslujuus laskee, mitä kauemmin materiaalia pidetään kylmässä. Lopputulos kuitenkin on, että materiaali säilyttää taipuisuutensa myös jäätyneenä eikä katkea pakkasen vaikutuksesta herkemmin.

Iskulujuudessa tulokset ovat päinvastaiset: pakkanen parantaa iskulujuutta. Pakkasen vaikutuksesta materiaalin pinta kovenee tai tiivistyy, jolloin iskulujuus kasvaa eli materiaali kestää iskuja paremmin pakkasessa.

Pakkaskestävyyden tulokset osoittavat, että Kierre-komposiittimateriaali sopii hyvin myös Suomen talviolosuhteisiin.

 Image Wear työvaatteet, Kierre-komposiittituotteet

Savua syntyy, myrkkykaasuja ei

Koska Kierre-komposiittituotteita voidaan käyttää myös sisätiloissa, tutkimme, voiko siitä syntyä haitallisia palokaasuja. ISO 5659-2 (Smoke and toxicity test EN 17084) standardin mukaisessa polttokokeessa analysoitiin palavan materiaalin tuottamaa savua. Savusta määritettiin sen tiheys ja toksisuus eli myrkyllisyys.

Sisätilamateriaalit luokitellaan myrkyllisyysindeksin (CITg) mukaan palovaaraltaan kolmeen eri vaaran tasoon: HL1, HL2 ja HL3, joista HL1:llä on lievimmät vaatimukset. HL3-luokassa on korkeimmat vaatimukset ja tähän luokkaan kuuluvat mm. vaativat maanalaiset sisätilat.

Kierre-komposiitti (EN ISO 5659-2 ja EN 45545-2) yltää korkeimpaan vaaraluokitusluokkaan HL3.

Optisen savuntiheyden (vähimmäisvalonläpäisykyky) maksimiarvoltaan (Ds.max) Kierre-materiaali yltää HL1-luokkaan. Komposiittimateriaalista muodostuu savua, mutta siitä ei synny palaessa myrkyllisiä kaasuja. Polttokoe osoitti, että Kierre-komposiittituotteet sopivat hyvin myös sisäkäyttöön.

Mikäli yritykselläsi on tarvetta kierrätyspalveluihin, ota yhteyttä Image Wearin vastuullisuusjohtaja Kati Tukiaiseen email kati.tukiainen(at)imagewear.fi

Image Wear – Parempia Työpäiviä!

 Image Wear työvaatteet, Kierre-komposiittituotteet