Avainlippu, Image Wear työvaatteet, työasut

Kuusikymppisiään viettävän Image Wearin juhlavuosi jatkuu iloisissa tunnelmissa. Suomalaisen Työn Liitto on myöntänyt Image Wear Oy:lle Avainlippu-tunnuksen osoituksena Suomessa tuotetulle ja Suomessa työllistävälle palvelulle sekä Design from Finland -merkin suomalaisesta muotoiluosaamisesta. Avainlippu on myönnetty Image Wearin työasupalvelulle ja Design from Finland -merkki Image Wearin työvaatteille sekä potilas- ja seniorivaatteille.

Avainlippu on merkki suomalaisesta työstä. Merkin myöntämisen ensisijaisena kriteerinä on, että tuotteen on oltava valmistettu tai palvelun tuotettu Suomessa. Lisäksi suomalaisten kustannusten osuus palvelun omakustannusarvosta, eli kotimaisuusasteen, on oltava vähintään 50 prosenttia. Palvelu-Avainlippua hakevalla yrityksellä on myös oltava merkittävä kotimainen omistusosuus, Suomessa toimiva johto ja yrityksen pääkonttorin tulee sijaita Suomessa.

Image Wearille on suunniteltu oma, räätälöity Avainlippu-merkki, johon on lisätty Suomalaista Työasupalvelua -teksti. Tarjoamme työvaatteisiin ja niiden hankintaan, sovituksiin, räätälöintiin, merkkaukseen, huoltoon ja kierrätykseen liittyviä palveluja. Lisäksi teemme myymälöissämme jalkojen skannauksia, jotka helpottavat sopivien työjalkineiden valintaa.

Avainlippu-merkki tunnetaan varsin hyvin. Suomalaisen Työn Liiton tutkimuksen mukaan yli 90 prosenttia suomalaisista kuluttajista tuntee Avainlipun erittäin hyvin tai melko hyvin. Suomalaisista suurin osa (75 %) on myös sitä mieltä, että Avainlippu vaikuttaa ostopäätöksiin positiivisesti. Kuluttajat liittävät Avainlippuun positiivisia mielikuvia kotimaisuudesta, luotettavuudesta, turvallisuudesta, vastuullisuudesta sekä työllistävyydestä. Lue lisää Avainlipusta täältä. 

Suomalaisen Työn Liiton Design from Finland -merkki voidaan myöntää tuotteelle, tuoteryhmälle tai palvelulle, joka edustaa vahvasti suomalaista muotoiluosaamista. Merkki kertoo, että yritys on investoinut ammattimaiseen muotoiluun ja saavuttanut liiketoiminnallista hyötyä muotoilun avulla. Käyttäjälähtöisyys on myös ensisijainen vaatimus merkin saamiseksi. Lue lisää Design from Finland -merkistä täältä.